Vår hjärna

Vi är väldigt fascinerade över människans hjärna och därför var valet enkelt att vi skulle kunna erbjuda våra kunder  hypnosterapi! 

Hypnosterapi är en kraftfull terapi där exempelvis fobier och rökavvänjning kan räcker med en session.

MEDVETNA

I det medvetna sinnet finns allt logiskt tänkandet och det är ett korttidsminne. Sinnet är långsamt, trögt och det blir snabbt trött. Detta sinne blir lätt överbelastat av alla vardagliga sysslor, vilket kan förklara varför vi glömmer saker. Bruce Lipton som är en respekterad stamcells-forskare säger att det medvetna sinnet representerar 5 % av vår dagliga aktivitet. Han säger vidare att det är ett inlärt sinne som vi börjar programmera redan som barn.

UNDERMEDVETNA 

Detta sinne är blixtsnabbt och många gånger starkare än det medvetna sinnet. Detta sinne tar flera tusen fler beslut än vad det medvetna sinnet gör. Det under-medvetna kan inte skilja på rätt och fel utan agerar bara utifrån det som den lärt sig. 95 % av vår dagliga aktivitet finns här och det följer bara arbetsorder som vi tidigare lärt oss. Detta sinne skyddar oss från faror men skyddar oss också genom att förtränga känsloladdade händelser. Det ger oss en förklaring till varför vi bara kan uppleva en obehagskänsla utan att direkt veta varifrån den kommer.

OMEDVETNA 

Här finner vi det djupaste av våra sinnen. Här styrs vårt autonoma nervsystem som har koll på att vårt hjärta slår, andningen fungerar, ögonen blinkar mm. För att skydda oss har det omedvetna sinnet reflexer och immunförvar.

Hur går det till?

Här hittar du all information du behöver inför en hypnos session. 

Behov

Olika behov där hypnosterapi har hjälpt klienter.

Referenser

Klienter med olika behov har sagt efter hypnos sessioner.