Vill du prova
något nytt?

För att få ut full potential med ökat välmående

"Galenskap är att fortsätta göra samma sak och hoppas på annat resultat" Albert Einstein     
Citatet som inspirerade oss till vårt företagsnamn Medveten Kompetens AB                    

Fyra stadier av kompetens

Under våra 15 år som vi har stöttat individer och organisationer att utvecklas har vi sett den galenskapen många gånger. För att vi ska nå en kompetens vet vi att det inte räcker med insikt, kunskap och medvetenhet. Vi måste vilja utvecklas och sen träna på det vi vill utveckla. Vi tror på att den utveckling sker enligt: Four stages of competence. Vi möter dagligen både individer och organisationer som verkligen vill avsätta tiden för sin utveckling och då kommer också resultaten. Vi tror INTE på att människan “ska springa fortare och göra mer, utan snarare långsammare och mindre”. Vi vill bidrar till att du blir MEDVETET KOMPETENT så att du själv sen kan träna i din vardag att nå det högsta steget OMEDVETET KOMPETENT.

Kompetenstrappan

OMEDVETET IMKOMPETENS I denna fas vet du inte ens om att du är inkompetent och saknar kunskap inom en specifik uppgift/område. Det är möjligt att du inte ens håller med om att kompetens inom området är värdefullt. För att gå vidare till nästa steg måste du känna igen din egen inkompetens och se värdet i den nya kunskapen.

MEDVETEN INKOMPETENS I denna fas vet du om att du saknar kompetens eller kunskap inom ett specifikt område OCH har även insett att det kan vara värdefullt för dig att lära mer. Inte ovanligt att den medvetna inkompetensen sker genom misslyckanden. Träning ger färdighet och leder till nästa steg.  
MEDVETEN KOMPETENS I denna fas har du kunskapen men det kräver koncentration och medvetenhet att utföra. 
OMEDVETET KOMPETENT I denna fas har du tränat på kunskapen så det blivit en färdighet som går automatisk

Hypnosterapi och Emotionell Intelligens

Just nu är det fokus på arbete med den undermedvetna delen av hjärnan och då erbjuder vi  Hypnosterapi och kurser i Emotionell intelligens med Yasira de la Cruz.              
                                 
Senaste NYTT - resa till Spanien i januari 2022

Emotionell Intelligens med
Yasira de la Cruz

Våra dagar tillsammans kommer att handla om ditt inre, din inre värld, ditt psyke -din själ. Det ska handla om dina förmågor och din utveckling. Vi kommer att beröra, både i praktik och teori, meditation, energimedvetenhet, hur just du tolkar informationsflöden från dina sinnen -medvetna och omedvetna.

Varför hypnosterapi

Alfred A Barrios utförde en studie, som han presenterade i Psychotherapy Magazine och som avhandlade hur effektiva olika behandlingsmetoder är på känslomässiga och mentala problem och resultatet talar sitt tydliga språk:

Hypnoterapi:        93% hjälptes efter 6 sessioner

KBT:                            72% hjälptes efter 22 sessioner

Psykoanalys:         38% hjälptes efter 600 sessioner


Hypnos är ett naturligt tillstånd som vi ALLA passerar varje dag! 

Du gör det minst två gånger per dag nämligen varje gång du ska somna och varje gång du ska vakna. Det är just i detta behagliga tillstånd som terapin blir så effektiv. Med hypnos kan vi t ex ta reda på varför du reagerar som du gör i vissa situationer. Kanske upplever du en känsla utan att veta varifrån den kommer. När du väl hittar källan kan du lösa problemet. Hypnos är ett kraftfullt verktyg för att hitta källan och bearbeta så du åter kan möta dagen på ett bättre sätt.


Kontakta oss! 

 
Email
 
Telephone