Vill du prova
något nytt?

För att få ut full potential med ökat välmående

"Galenskap är att fortsätta göra samma sak och hoppas på annat resultat" Albert Einstein     
Citatet som inspirerade oss till vårt företagsnamn Medveten Kompetens AB                    

Fyra stadier av kompetens

Under våra 15 år som vi har stöttat individer och organisationer att utvecklas har vi sett den galenskapen många gånger. För att vi ska nå en kompetens vet vi att det inte räcker med insikt, kunskap och medvetenhet. Vi måste vilja utvecklas och sen träna på det vi vill utveckla. Vi tror på att den utveckling sker enligt: Four stages of competence. Vi möter dagligen både individer och organisationer som verkligen vill avsätta tiden för sin utveckling och då kommer också resultaten. Vi tror INTE på att människan “ska springa fortare och göra mer, utan snarare långsammare och mindre”. Vi vill bidrar till att du blir MEDVETET KOMPETENT så att du själv sen kan träna i din vardag att nå det högsta steget OMEDVETET KOMPETENT.

Kompetenstrappan

OMEDVETET IMKOMPETENS I denna fas vet du inte ens om att du är inkompetent och saknar kunskap inom en specifik uppgift/område. Det är möjligt att du inte ens håller med om att kompetens inom området är värdefullt. För att gå vidare till nästa steg måste du känna igen din egen inkompetens och se värdet i den nya kunskapen.

MEDVETEN INKOMPETENS I denna fas vet du om att du saknar kompetens eller kunskap inom ett specifikt område OCH har även insett att det kan vara värdefullt för dig att lära mer. Inte ovanligt att den medvetna inkompetensen sker genom misslyckanden. Träning ger färdighet och leder till nästa steg.  
MEDVETEN KOMPETENS I denna fas har du kunskapen men det kräver koncentration och medvetenhet att utföra. 
OMEDVETET KOMPETENT I denna fas har du tränat på kunskapen så det blivit en färdighet som går automatisk

Våra tjänster 

Individ

Kan vara coachning och handledning till chefer som vill utveckla sitt ledarskap.

Hypnosterapi där orsaken till symptomen måste elimineras för att få den önskade utvecklingen.

Kurser som riktar sig till människor som kommit i kontakt med våra olika dimensioner och önska förstå mer.

Grupp

Teamutveckling för team som vill bli högpresterande team utifrån Susan
 Wheelans teori. Många års erfarenhet att utveckla Ledningsgrupper och team i alla delar av organisationer oavsett bransch.

Skräddarsyr utbildningar till specifika grupper och exempel på innehåll kan då vara:
Skapa företagets- Medarbetarskap, Ledarskap, Skapa effektiva möten, Stress och hållbart arbetsliv, Skapa tillit och tryggt samarbete. 

Organisation

Skräddarsyr upplägg efter önskade resultat. Kan vara att vi går in och stöttar större organisationsförändringar, jobbar fram företagets visioner, mål, strategier, värderingar som sen ska implementeras.

Kan då innebära att vi sen stöttar och utbildar personalen för att få bästa resultat av implementering.


Vid köp av tjänster hos Medveten Kompetens AB bidrar Er investering till vårt ideella arbete mot ungdomars psykiska ohälsa. Läs gärna mer om vårt arbete.


Kontakta oss! 

 
Email
 
Telephone